14 điểm trực tiếp,bóng đá trong nước
Hồ sơ công ty
vị trí của bạn:14 điểm trực tiếp,bóng đá trong nước > Hồ sơ công ty > Nhiều khó khăn phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nhiều khó khăn phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

2023-09-16 12:12    Số lần nhấp:71
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Sáng 12/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền về Đại hội lần thứ 17, Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Lý Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cho biết, nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật như: chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở Cao Bằng, còn một vấn đề tồn tại kéo dài đã lâu, đó là khó khăn trong phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Do khó khăn trong phát triển đoàn viên, thành lập mới Công đoàn cơ sở, đến nay, tổ chức Công đoàn Cao Bằng có 27.546 đoàn viên, bằng 98,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Cao Bằng, mới có 83 doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền,Hồ sơ công ty lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã thành lập 37 Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, kết nạp 881 đoàn viên, vượt kế hoạch đề ra. Nhưng hiện vẫn còn hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định.

Khắc phục tồn tại, hạn chế kể trên, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng sẽ thành lập các tổ công tác, do cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng làm tổ trưởng; đến tận cơ sở vận động, tuyên truyền người lao động và chủ sử dụng lao động tham gia tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở.

Đồng thời, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung, phấn đấu thực hiện tốt 3 đột phá về tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc và thời gian làm việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, trước hết là chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và quản lý tài chính công đoàn.

Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đại hội lần thứ 17, Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/9. Đại hội sẽ có 250 đại biểu tham dự.